CAP.CC


Het C.A.P. C.C. (Centre d’Aptitude Professionnelle en Coupe et Couture) geeft opleiding aan meisjes (en ook jongens) in snit en naad.

Buiten de vakopleiding in echte “haute couture” krijgen deze jongeren een brede vorming met praktische vaardigheden die hen toelaten als zelfstandig couturier een eigen bedrijf op te richten en te besturen.

Het Centre d’Aptitude Professionnelle en Coupe et Couture of kortweg CAP.CC krijgt nu ook een computer klas omdat ook in Burkina Faso de evolutie niet stil staat.

De school evolueert mee en mikt op een hogere vorming vergelijkbaar met lager middelbaar onderwijs.

Intussen is de bouw van een atelier voor de meisjes die afstuderen aan de Snit&Naadschool (CAP.CC) voltooid!

© Victor Van Espen - 2022
cap.cc